Powrót do bazy lokacji


Zagroda tatarska w Radomsku

Ul. Częstochowska 9, 97-500 Radomsko, Polska
tel. +44 685 00 76

https://muzeum.radomsko.pl/zagroda-tatarska/

tel. +44 683 56 51,
e-mail muzeum@muzeum.radomsko.pl


Ostatnia zagroda chłopska w Stobiecku Miejskim znajduje się przy ul. Częstochowskiej 9. Powstała w 1875 roku, odbudowana po przejściu trąby powietrznej w 2008 r. Według miejscowej legendy przed wiekami mieli być tu osiedleni jeńcy tatarscy i to oni mieli zapoczątkować budowę zagród zamkniętych o zwartej zabudowie. Szczytem do drogi sytuowana była chałupa, do niej pod kątem prostym przylegała szopa – wozownia z bramą wjazdową lub wysoki płot. Budynki te od strony drogi stanowiły ścianę na całej szerokości, zazwyczaj wąskiej działki. Bezpośrednio do chałupy przylegały obory, stodoły. W tej ostatniej zachowanej przy ul. Częstochowskiej 9 są dwie, wolnostojące stodoły. Obecnie bardziej prawdopodobnym wydaje się, że owa „tatarskość” ma swoje źródło w fakcie, iż mieszkańcy Stobiecka zajmowali się uprawą i handlem tatarki.powrót na górę strony