Powrót do bazy lokacji


ul. Wschodnia w Łodzi

ul. Wschodnia, Łódź


Powstała około roku 1823, większość podwórek znajdujących się przy ul. Wschodniej to typowe wielkomiejskie „studnie” lub bardzo długie podwórka, niejednokrotnie podwójne, łączące się np. z posesjami przy ulicach Piotrkowskiej, Kilińskiego lub Włókienniczej. Jest ulicą zaniedbaną o specyficznym klimacie. Biegnie w kierunku północ-południe równolegle do ulic Piotrkowskiej i Kilińskiego.powrót na górę strony