Powrót do bazy lokacji


ul. Kopernika w Łodzi

ul. Kopernika 1, Łódź


Ulica o zróżnicowanym charakterze. W jej części zachodniej występują głównie zabudowania pofabryczne (m. in. Hotel Tobacco oraz lofty Tobacco Park), w miarę zbliżania się do centrum miasta przeważające stają się wielkomiejskie kamienice. Ulicą biegnie linia tramwajowa, wzdłuż której rozmieszczone są stylizowane wiaty przystankowe. Ul. Kopernika rozciąga się między ulicami Włókniarzy oraz ul. Włókniarzy.powrót na górę strony