Powrót do bazy lokacji


ul. 6-go Sierpnia w Łodzi (woonerf)

6 Sierpnia 1, 90-606 Łódź, Polska


Na śródmiejskim odcinku ul. 6 Sierpnia (od ul. Piotrkowskiej do al. Kościuszki) powstał podwórzec miejski tzw. woonerf . Jest to fragment ulicy z brukowaną nawierzchnią z czerwonej kostki oraz z ograniczonym ruchem samochodowym. W okresie letnim zapełnia się ogródkami gastronomicznymi pobliskich restauracji i kawiarni tworząc jedno z najpopularniejszych miejsc w przestrzeni publicznej miasta.powrót na górę strony