Powrót do bazy lokacji


Park Źródliska I i II

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61, 90-329 Łódź, Polska
tel. 42 632 75 09Park Źródliska I oraz Park Źródliska II, to najstarsze łódzkie parki. Tworzyły one niegdyś jeden park zwany Ogrodem Spacerowym lub Ogrodem Angielskim, który został założony w 1840 roku. Pod koniec lat 50. XIX wieku ogród ten został podzielony. W południowo-wschodniej części parku znajdują się trzy stawy, z których największy posiada wyspę. Znajduje się tu tzw. Domek Ogrodnika w którym obecnie mieści się kawiarnia oraz palmiarnia. Park w całości uznany został za pomnik przyrody. Znajduje się w obrębie ulic Przędzalnianej, Fabrycznej, Targowej i Piłsudskiego w Łodzi, sąsiaduje z pałacem Karola Scheiblera (Muzem Kinematografii).powrót na górę strony