Powrót do bazy lokacji


Pałac Scheiblerów

Ul. Piotrkowska 266/268, 90-001 Łódź
tel. +42 631 37 68

https://wzip.p.lodz.pl/

Dziekanat, e-mail w8w8d@adm.p.lodz.pl


Pałac Scheiblerów został zbudowany w Łodzi w XIX wieku, zlokalizowany jest przy ulicy Piotrkowskiej 266/268. Obecnie znajduje się w nim Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej Politechniki Łódzkiej. Wielokrotnie zmieniał właściciela, lecz ostatecznie w roku 1880 wrócił w ręce Karola Scheiblera, który odkupił nieruchomość dla swojej rodziny. W 1886 zamieszkał w nim syn Karol Scheibler junior, generalny spadkobierca imperium przemysłowego.powrót na górę strony